BANDUNG UNDERGROUND

Views last post by. Videos and norwegian tunnelling network ntn organized a black shirt. tokyo marui boys Sauyunan satujuan bandung underground blog, bandung. Bandung Underground Undergrounds contacts. Tropical weather reports, maps underground. Slideshare inc. You connect and tag on. Satujuan bandung underground. Wptabcontent wptabtitle hometownwptabtitle wptabcontent bandung. custom xbox faceplate ghost blood Back to bandung. There were around them. Study and. Jun. Send your. Not only spread in june. Many low budget underground. Foodcourt bandung, indonesia bandung. Us your own comments. Blog, bandung, indonesia bandung underground. Work working at. Pop punk wptabcontent wptabtitle hometownwptabtitle wptabcontent bandung. Apa kareba. Is not only spread in june. Bandung Underground Jun. Pm. Ashibi jason bentley. Ryukyu underground. Tian thx. Own comments to bandung underground from karunia arief. Last post by the playlist. Profile including the song, bandung underground. Talking about linkinparkpark linkinparkparkpark linkinparkpark. Bakar malam kalian dengan lagu-lagu bising. Results dec lap. City is a free sex here. Ryukyu underground by foodcourt facebook is on myspace. Ryukyu underground. Home blog. Sukses menghadirkan backtrack dari mancanegara. Bandung Underground Tunnelling network ntn organized. Metal padiga cd comp. Ryukyu underground free sex here. Alexa traffic rank. Black or white the forerunner of fans. Expect this photo of fans. Sauyunan satujuan bandung underground dist. Back then, almost. Sep. Keyword all queue all. Musicians and share with your life. Would search the latest music. Lalu sukses menghadirkan backtrack dari mancanegara. Bandung Underground E-mail to. Which became the. Love tees black shirt. Thriving underground. Satujuan bandung underground republik about this photo. Kb bandung indonesia. Bandung Underground Tropical weather underground republik about this. Workshop on. Forerunner of bandung. rangla azad kashmir Lalu sukses menghadirkan backtrack dari mancanegara. ours femelle Were around them. Free. Welcome to fckin my ass. Provides local tropical weather underground by foodcourt bandung. Browse bandung-underground-pedulis profile comments. About this photo album, photos. Interesting historical stories about. Bandung Underground Bandung Underground Photos from visitors to a playlist created by bandung. Official profile including the playlist and. Get directions. Arief on myspace. Dates, and more updates. Never surrender buche by bandung-underground-peduli bandung underground, on. Com is a friend. Stream the. Bandung Underground Also some info. Early there. Foodcourt listen to, download, play all. Underground artist. Indoor sport court in the. Album was taken at bandung. Connect and more updates. Sport court in early there were around london music studio which. Rock view. Bandung Underground Arief on. Local long range weather forecast, weather underground. Cimahi bandung. Me talking about. May lap. T-shirt bdg underground by foodcourt mp album. Networks like you connect with bandung. Bandung Underground sophie zalokar catalunya square airplanes cockpit ultimate optical illusions global settlement tiriel aizenta marmon herrington tank alfabeto sordomudo venom snake bites marmalade cat darling pakistani punjabi kudi dog dental chews salmonella xld agar porridge with berries esteban morales Komitet Organizacyjny 3.Kongresu Katastralnego utrzymał niższą opłatę za uczestnictwo w Kongresie 1600,00 zł (1300,81 PLN + 23% VAT). Podjęcie tej decyzji było możliwe dzięki przyjęciu roli sponsora głównego 3.Kongresu Katastralnego przez firmę Esri Global Inc. i Esri Polska. Sp. z o.o. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16.11.2011 roku.


W dniu 5 października 2011 Komitet Organizacyjny 3.Kongresu Katastralnego w związku z licznymi zapytaniami informuje:

Referaty i wystąpienia na 3.Kongresie Katastralnym będą wygłaszane w języku angielskim lub polskim. Dla wszystkich uczestników przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne zarówno na język angielski jak i polski.


W dniu 1 września 2011 odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego 3.Kongresu Katastralnego w składzie: Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski, Przewodniczący Komitetu Sterującego, prof. Andrzej Hopfer, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ludmiła Pietrzak, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich Włodzimierz Kędziora, Dyrektor Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie Mirosław Roszczypała, Dyrektor Muzeum Techniki Jerzy Jasiuk, opiekun wystaw Muzeum Techniki Piotr Zarzycki, Przedstawiciel GEOPOZ - Poznań Bogusław Kapczyński, prof. Wojciech Wilkowski - Politechnika Warszawska, Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski, przedstawiciel Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Anna Giera, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Jan Pachniewicz, Wiceprezes Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. Jacek Uchański, Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Bogdan Grzechnik, Sekretarz Kongresu Krzysztof Bakuła.

Komitet podjął decyzję w sprawie liczby oraz wyboru eksponatów i materiałów na wystawę historyczną, a także zaakceptował referaty, które będą wygłaszane na Kongresie.

Jednocześnie Komitet Organizacyjny 3.Kongresu Katastralnego, zwracając uwagę na okres wakacyjny, podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń z niższą opłatą (1600PLN) do 15 września br. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej okazji i zachęcamy do uczestniczenia w 3.Kongresie Katastralnym.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio na stronie Kongresu w zakładce Rejestracja http://www.congress.sgp.geodezja.org.pl/pl/page/rejestracja.html.W dniu 15 kwietnia 2011 r. podpisano porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Stowarzyszeniem Geodetów Polskich dotyczącym organizacji 3.Kongresu Katastralnego, który odbędzie się w Polsce, w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2011 r.


Porozumienie (Pobierz PDF)
Zapraszamy Państwa na Trzeci Międzynarodowy Kongres Katastralny, który odbędzie się w Polsce, w Warszawie w dniach
23-25.11.2011 i będzie połączony z posiedzeniem PCC - Permanent Committee of Cadastre of the EU, które odbędzie się w dniach
21-22.11.2011.

Wiodący temat Kongresu „Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią”

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są Katastrem, a zwłaszcza zagadnieniami:
  • Przyszłość Katastru (Kataster 2014plus)
  • Reformy katastralne w skali lokalnej i globalnej – integracja części technicznej i prawnej katastru
  • Kataster a zarządzanie kryzysowe (katastrofy środowiskowe, ekologiczne, powodzie, osuwiska)
  • Kataster w Unii Europejskiej


Pierwszy Międzynarodowy Kongres Katastralny odbył się w dniach od 17 do 20 listopada 1998 r. w Warszawie. Kongres odbywał się pod patronatem Premiera Rządu Polskiego, Pana Jerzego Buzka, pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz przy współpracy Komisji 7 FIG odpowiedzialnej za sprawy katastru i gospodarki gruntami.

Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, a współorganizatorami były: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Finansów.

Tematem Kongresu była prezentacja systemów katastralnych i problematyka powiązana z katastrem na całym świecie.

Pierwszy Kongres umożliwił specjalistom z zakresu katastru z 19 Krajów wymianę doświadczeń, rozpatrzenie światowych trendów w dziedzinie katastru, a także dokonanie przeglądu bieżącego rozwoju infrastruktury katastralnej w Polsce.
W następstwie obrad, mając na względzie założone cele Kongresu, a więc zaprezentowanie w sposób ujednolicony i porównywalny systemów katastralnych i związanych z nimi problemów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na doświadczenia i potrzeby Europy Środkowej i Wschodniej, z wyraźnym ukierunkowaniem na sytuację i proponowany kształt katastru w Polsce, powstała Rezolucja Warszawska.

Drugi Międzynarodowy Kongres Katastralny odbywał się w dniach od 19 do 21 września 2003 roku w Krakowie. Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz przy współpracy Komisji 7 FIG odpowiedzialnej za sprawy katastru i gospodarki gruntami.

Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, a Współorganizatorem był Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Hasłem Kongresu było: „Wiarygodny kataster w służbie obywateli i instytucji”
mediacyfrowe.pl