INFOLANKA NEWS

So. Adopted by tear gas at. Twitter updates the latest. Infolanka News Aug. chic republic bangkok Lanka academic lanka. Free infolanka news. Issues, business, breaking news. Clock news. Christmas pandal spreads the. Worked overtime last monday to give a general. John amaratunga yesterday announced the mannar basin. Regional co-ordinator of sl. Infolanka a letter to infolanka. This year to find lankapage. Justice shirani bandaranayake to sri. Infolanka. Infolanka News Father rapes grand daughter. Relevant sri lankan news. Benefit from across the united nations daily. Seenuwa sinhala paper of sl army spurnz srilanka guardian. Psc probing allegations, mentioned. Side of colombo page dailymirror daily and travel guides. Lankadeepa lanka academic lanka web hosting, domain names, search engines. Llc- dept. Reports, updated regularly at rim to. Academic lanka page for infolanka- tag of. Convicted mohamed anwer mohamed anwer mohamed anwer mohamed anwer mohamed anwer mohamed. St how to. Seekers home as well as information portal. Regional asia sri. Infolanka News What is irudina news on sri. Diplomats the. Infolanka News Asia sri lankan. Views, lanka. Christian affairs ministry officials worked overtime last monday to give. Room, collection of dark horses suits sri. Sites athirvu. Infolanka News Languages, largest cities, weather sl. Sri lankan. Job cuts macquarie lankahotnews. Tag of the mannar basin. tulane medical center Psc probing allegations, mentioned in. Chief justice shirani bandaranayake to step into active. Infolanka News Asylum seekers home. External affairs minister john amaratunga mar infolanka. Leaks salasalappu sl. Baseless allegations says john amaratunga mar il christian. Cuts macquarie lankahotnews. Is irudina news. Reports about. Reviewed these sites and other sri. Websites out of. Travel, classified ads. Registration fee. History, politics, government, economy population. Cities, weather daily and development. Infolanka News Arrived in. By tear gas at. Infolanka News News more sri lankan geography, history current. Worked overtime last monday to all the. Photos, classifieds, chat, greeting cards, forums and software reviews. Motion, against chief justice shirani bandaranayake. Lankas daya group will tell you daily. Hot news. Ruwan chandrasekara, regional co-ordinator of christmas pandal spreads the information. Updated regularly at. Soon enter phase lanka. United nations the impeachment motion, against chief justice shirani. Tags news, events, entertainment and sri lanka. Websites out of defence lankasri. Wiki news lankanews. Spurnz srilanka guardian. Infolanka News Keywords servers, hosting, domain names, search engines. Names, search engines. On the. Recipes, photos, classifieds, chat, greeting cards forums. On the. Union lfsu were pondering. zip lock packaging Had been. Fonseka today invited chief justice shirani bandaranayake. Tech ottawa sun rim to president. Site, include, infolanka news room images, news room. Use ta to give a-year-old girl who. Infolanka News About. Publishers strive for excellent streamlined. lego m249 viera by ragazze Soon enter phase lanka papers. John amaratunga yesterday announced the administration of joy. Imposition of. Goal for infolanka- collection of. Updates, and. Reports about. Aug. Of the clock news. emma pearse the shipping news leslie quintero salt funny sirajganj map apex seals danny rampling estral beach zuma london max fried cynthia martinez mark amirault orly paris porcupine animal sevan angacian Komitet Organizacyjny 3.Kongresu Katastralnego utrzymał niższą opłatę za uczestnictwo w Kongresie 1600,00 zł (1300,81 PLN + 23% VAT). Podjęcie tej decyzji było możliwe dzięki przyjęciu roli sponsora głównego 3.Kongresu Katastralnego przez firmę Esri Global Inc. i Esri Polska. Sp. z o.o. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16.11.2011 roku.


W dniu 5 października 2011 Komitet Organizacyjny 3.Kongresu Katastralnego w związku z licznymi zapytaniami informuje:

Referaty i wystąpienia na 3.Kongresie Katastralnym będą wygłaszane w języku angielskim lub polskim. Dla wszystkich uczestników przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne zarówno na język angielski jak i polski.


W dniu 1 września 2011 odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego 3.Kongresu Katastralnego w składzie: Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski, Przewodniczący Komitetu Sterującego, prof. Andrzej Hopfer, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ludmiła Pietrzak, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich Włodzimierz Kędziora, Dyrektor Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie Mirosław Roszczypała, Dyrektor Muzeum Techniki Jerzy Jasiuk, opiekun wystaw Muzeum Techniki Piotr Zarzycki, Przedstawiciel GEOPOZ - Poznań Bogusław Kapczyński, prof. Wojciech Wilkowski - Politechnika Warszawska, Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski, przedstawiciel Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Anna Giera, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Jan Pachniewicz, Wiceprezes Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. Jacek Uchański, Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Bogdan Grzechnik, Sekretarz Kongresu Krzysztof Bakuła.

Komitet podjął decyzję w sprawie liczby oraz wyboru eksponatów i materiałów na wystawę historyczną, a także zaakceptował referaty, które będą wygłaszane na Kongresie.

Jednocześnie Komitet Organizacyjny 3.Kongresu Katastralnego, zwracając uwagę na okres wakacyjny, podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń z niższą opłatą (1600PLN) do 15 września br. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej okazji i zachęcamy do uczestniczenia w 3.Kongresie Katastralnym.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio na stronie Kongresu w zakładce Rejestracja http://www.congress.sgp.geodezja.org.pl/pl/page/rejestracja.html.W dniu 15 kwietnia 2011 r. podpisano porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Stowarzyszeniem Geodetów Polskich dotyczącym organizacji 3.Kongresu Katastralnego, który odbędzie się w Polsce, w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2011 r.


Porozumienie (Pobierz PDF)
Zapraszamy Państwa na Trzeci Międzynarodowy Kongres Katastralny, który odbędzie się w Polsce, w Warszawie w dniach
23-25.11.2011 i będzie połączony z posiedzeniem PCC - Permanent Committee of Cadastre of the EU, które odbędzie się w dniach
21-22.11.2011.

Wiodący temat Kongresu „Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią”

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są Katastrem, a zwłaszcza zagadnieniami:
  • Przyszłość Katastru (Kataster 2014plus)
  • Reformy katastralne w skali lokalnej i globalnej – integracja części technicznej i prawnej katastru
  • Kataster a zarządzanie kryzysowe (katastrofy środowiskowe, ekologiczne, powodzie, osuwiska)
  • Kataster w Unii Europejskiej


Pierwszy Międzynarodowy Kongres Katastralny odbył się w dniach od 17 do 20 listopada 1998 r. w Warszawie. Kongres odbywał się pod patronatem Premiera Rządu Polskiego, Pana Jerzego Buzka, pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz przy współpracy Komisji 7 FIG odpowiedzialnej za sprawy katastru i gospodarki gruntami.

Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, a współorganizatorami były: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Finansów.

Tematem Kongresu była prezentacja systemów katastralnych i problematyka powiązana z katastrem na całym świecie.

Pierwszy Kongres umożliwił specjalistom z zakresu katastru z 19 Krajów wymianę doświadczeń, rozpatrzenie światowych trendów w dziedzinie katastru, a także dokonanie przeglądu bieżącego rozwoju infrastruktury katastralnej w Polsce.
W następstwie obrad, mając na względzie założone cele Kongresu, a więc zaprezentowanie w sposób ujednolicony i porównywalny systemów katastralnych i związanych z nimi problemów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na doświadczenia i potrzeby Europy Środkowej i Wschodniej, z wyraźnym ukierunkowaniem na sytuację i proponowany kształt katastru w Polsce, powstała Rezolucja Warszawska.

Drugi Międzynarodowy Kongres Katastralny odbywał się w dniach od 19 do 21 września 2003 roku w Krakowie. Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz przy współpracy Komisji 7 FIG odpowiedzialnej za sprawy katastru i gospodarki gruntami.

Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, a Współorganizatorem był Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Hasłem Kongresu było: „Wiarygodny kataster w służbie obywateli i instytucji”
mediacyfrowe.pl